Tarihi Eserler

Kültürel hazinenin korunması

Gerek eğlence parkları gerekse müzeler, sanat galerileri veya benzer yerler olsun bu tarz binalarının ayırt edici iki özelliği vardır: Geniş kalabalıklar tarafından ziyaret edilir ve buralarda genellikle değerli maddi varlıklar bulunur. İnsan güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır ancak bununla birlikte diğer faktörlerin de dikkate alınması gereklidir. Müzeler ve tarihi binalardaki özel zorlu görevler genellikle zor çevre koşullarıdır. Burada odak noktası sadece ziyaretçilerin değil aynı zamanda sergilenen malları ve sanat eserlerini de garanti altına almaktır.

Referans broşürümüzü buradan indirebilirsiniz!