IQ8 2 röleli geçmeli olmayan tip konvansiyonel MCP

804904

804902'ye benzer olmakla birlikte ek röleye sahiptir.