Tavan hoparlörüne yönelik yangın kubbesi, Parça No. 582408

582408.FD

Yüksek pasif koruma sağlamak için 6" tavana monte hoparlör (Parça No. 582408) için yangın kubbesi (FE 165.1). Bu yangın kubbesi, yukarıda bahsedilen tavana monte hoparlörle birlikte EN 54-24 uyarınca onaylanmıştır. Yangın kubbesi, hoparlör membranının yanması olasılığına karşı yangın durumunda asma tavanlarda bulunan bacadan kaynaklanan emme etkisini önler.
    Ek Bilgiler:

Sıcak kap EN 54-24 uyarınca onaylı Ürün no. 582408, 582408.SAFE ile ilişkilidir.