789862.10 için seri bağantı kablosu.

789864

Fieldbus arabiriminin 8007, 8000 C/M, 8008, Gateway, ABIGA ve IQ8Control panellerine bağlanması içindir. Kontrol paneli için 4 pimli özel bir fişle birlikte sunulur.